Cước vận tải đang giảm nhưng vẫn... cao

Kết quả kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải tại TP Hà Nội và Cần Thơ cho thấy các doanh nghiệp vận tải đã và đang giảm giá cước kinh doanh, trong đó đáng chú ý là giá cước vận tải xe khách theo tuyến cố định và một số hãng taxi lớn.

 

Tại Hà Nội, tính đến ngày 20/01/2015, số lượng doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá cước vận tải bằng xe ô tô là 81 đơn vị kinh doanh taxi (trong đó có nhiều đơn vị đã giảm 2 lần), 25 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định.

cho thuê xe tại hà nội

Cho thuê xe

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại 3 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần taxi CP Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor, Công ty cổ phần Mai Linh Đông Đô. Mức giảm theo nhiều thời điểm và giao động từ 4-20%.

 

Kiểm tra tại bến xe Mỹ Đình, số lượng đơn vị đã kê khai giảm giá cước vận chuyển và gửi thông báo kê khai giá đến Bến xe để tổ chức thực hiện tính đến hết ngày 23/01/2015 gồm 85 đơn vị (bao gồm cả các đơn vị vận tải của tỉnh ngoài).

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tục kiểm tra việc giảm giá cước của 20 đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Cho thuê xe du lịch

Tại TP Cần Thơ, tổng số đơn vị thực hiện việc kê khai giảm giá cước phù hợp với giá nhiên liệu giảm là 13/14 đơn vị đạt 92,86%. Trong đó, có 1 đơn vị giữ nguyên mức giá đã kê khai là Ban quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, lý do áp dụng theo giá cước vận tải hành khách công cộng đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. 

"Nhìn chung các đơn vị kê khai giảm giá, tuy nhiên mức giảm giá ở một số đơn vị còn hạn chế, giá cước vận tải bằng taxi còn cao" - Bộ GTVT đánh giá.

Đoàn kiểm tra cũng thực hiện kiểm tra tại 4 doanh nghiệp tại cần thơ, gồm: Công ty cổ phần taxi Mekong, Công ty TNHH Mai Linh Tây Nam Bộ, Hợp tác xã vận tải Đường bộ Cần Thơ, Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ...

cho thuê xe cưới

                                                                                                                                                                                        Theo Dân trí